[Hướng dẫn] THỜI GIAN CÁC EVENT DIỄN RA TRONG GAME

Ngày đăng: 27/10/2020 | Chuyên Mục: Hướng dẫn


1. BOSS VÀNG: ALLSUB (TRỪ SUB1,TÂN THỦ)
THỜI GIAN: 2 tiếng 1 lần (GIỜ CHẴN). Bắt đầu từ 0h15′

 

2. BINH ĐOÀN PHÙ THUỶ: ALLSUB (TRỪ SUB1,TÂN THỦ)
THỜI GIAN: 2 tiếng 1 lần (GIỜ LẺ). Bắt đầu từ 1h15

 

3. HỖN NGUYÊN LÂU: SUB-2,3
THỜI GIAN: 2h00, 7h00, 9h00, 19h00, 23h00

 

4. HUYẾT LÂU: SUB-2,3
SUB-2: 8h00, 20h00

SUB-3: 0h00, 1h00, 8h00, 18h00, 20h00, 22h00

 

5. QUẢNG TRƯỜNG QUỶ: SUB-2,3
SUB-2: 8h30, 21h00
SUB-3: 0h30, 1h30, 8h30, 18h30, 21h00, 22h30

 

6. TRUY TÌM GM: SUB-1
THỜI GIAN: 19H30 HẰNG NGÀY

 

7. HỖN CHIẾN LIÊN MINH: SUB-3
THỜI GIAN: 21h30 hằng ngày (XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY)

 

8. LIÊN MINH HUYỀN THOẠI: SUB-3
THỜI GIAN: 21H00 CHỦ NHẬT (XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY)

 

9. THỦ LĨNH CHỦNG TỘC: SUB-3
THỜI GIAN: 21H00 THỨ 7 (XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY)

 

10. CAO THỦ TĂNG POINT: SUB-3
THỜI GIAN: 21H00 THỨ 6 (XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY)