[Hướng dẫn] NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT [MUSS2MOI.COM]

Ngày đăng: 28/10/2020 | Chuyên Mục: Hướng dẫn, Tin Tức


1. NGỌC

B, S, C: Rớt từ map Loren -> Lost7, Arena, trong BC, DV, và các sự kiện AD tổ chức trong sv (xem chi tiết tại đây)

Cre, Life: Rớt từ map Aida -> Tarkan, trong BC, DV, và các sự kiện AD tổ chức trong sv (xem chi tiết tại đây)

Đá nguyên thuỷ: Rớt từ map Kanturu 1->3.

 

Lưu ý: BC, DV là nơi train ngọc chủ yếu và nhiều nhất. Ngoài drop ngọc ra, khi đánh đủ mốc quái sẽ được nhận ngẫu nhiên thêm 1 viên ngọc. Max BC, DV 1 chuyến 30ng, có thể pk trong khu vực sảnh chờ.

 

 

2. SKILL

Shop bán những skill cơ bản để train. Các skill cao cấp săn tại map Arena.

 

3. ITEM

Tất cả item drop 1opt. Cộng hưởng max 2opt

 

5. QUÀ TÂN THỦ

Được code trực tiếp vào thùng đồ khi tạo nhân vật (Bùa thiên sứ 1 ngày + Panda)

 

6. LỆNH INGAME

/reset <khoảng cách> auto : rs thường
/aresetvip <khoảng cách> auto : rs vip, giảm 20lv, thêm 5point
/free <khoảng cách> str/agi/vit/ene/cmd : tẩy điểm
/addstr/agi/vit/ene/cmd : tăng điểm
/xoado : xoá đồ trong túi đồ